بررسی چالش مدیران پروازی در شهرستان ها
استفاده از مدیر شهرستانی بجای مدیر وارداتی، حتی با شایستگی کمتر نسبت به وی می‌تواند کمک شایان توجهی به شهرستان باشد چرا که باعث رشد مدیر شهرستانی و هم مقبولیت و محبوبیت بیشتر مدیر استانی و نیز صرف وقت کمتر همراه با بازدهی بیشتر در اجرای مدیریت خواهد شد
تجمع مراکز انرژی در استان مرکزی؛ چالش یا فرصت؟
تجمع مراکز انرژی در استان مرکزی؛ چالش یا فرصت؟
چه تصویب شود,چه تصویب نشود
(چه تصویب شود,چه تصویب نشود)
درود خدا بر دستان بسته ای که تاریخ را به لرزه درآورد
درود خدا بر دستان بسته ای که تاریخ را به لرزه در آورده، با چشمانی باز و دستانی در بند راه سعادت را تنها و تنها با خط سرخ ایثار و شهادت رقم زدند.
دغدغه خبرنگاران در کشاکش غفلت مسئولان
خبرنگاری جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود و خبرنگاران قشری مهجور هستند که همواره برای رفع مشکلات گروه‌های گوناگون جامعه تلاش می‌کنند و قلم می‌زنند
هدف آمریکا از بازرسی ها اخذ امتیازات بیشتر است
پذیرش بازرسی های سرزده از مراکز هسته ای و غیر هسته ای نتیجه واگذاری امتیاز اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی می باشد که اساساً نیازی به طرح آن نبود، گرچه هدف آمریکایی ها از این گونه اظهارات اخذ امتیازات بیشتر در زمینه های دیگر هنگام تدوین توافقنامه است.
تبریک آقای ظریف به دولت سعودی کاری نابجا بود
این اقدام نابجا که با اعتراض گسترده دلسوزان نظام مواجه شد حاکی ازاقدامی غلط و نابجاست که عزت و اقتدار نظام را مخدوش کرده است و تعجب و شگفتی دوست و دشمن را برانگیخت.
همدلی و همزبانی، لازمه استحکام بخشی ساخت درونی
همدلی و همزبانی، لازمه استحکام بخشی ساخت درونی
salamup.ir
nashrkhabar.ir